Jurnaliștii din Galați-partenerii universitarilor din Ismail

Jurnaliștii din Galați-partenerii universitarilor din Ismail

Societatea Jurnaliștilor din Galați – organizație profesională a jurnaliștilor din mass-media Regiunii Sud-Est și Universitatea Umanistă de Stat din Ismail – Centrul de Informare al României, au semnat la mijlocul lunii mai 2017 un PROTOCOL DE COLABORARE. Documentul este punctul de plecare pentru dezvoltarea unui parteneriat activ pe multiple planuri de interes. Sunt vizate de protocol atât desfășurarea de proiecte educative, preponderent în zona mass-media, cât și susținerea activităților Centrului de Informare al României din Ismail, a cărui activitate a fost deschisă în 2016 în incinta Universității din Ismail.

A fost avută în vedere și susținerea reciprocă a activităților ce permit păstrarea și reafirmarea identităţii naţionale a comunităților din societatea multiculturală și multietnică tolerantă din Regiunea Odesa-Ucraina și din Regiunea sudest-România. „Beneficiind de realitățile etno-culturale create de evoluțiile proeuropene ale instituțiilor din România și Ucraina și înțelegând importanţa valorilor ce contribuie la o dezvoltare durabilă a relațiilor culturale și educative dintre cele două națiuni, cele două părţi convin să colaboreze pe bază de Protocol și pentru a oferi și facilita accesul tinerilor si altor membri ai comunităților românești din Regiunea Odesa la activitățile din domeniul comunicării de informații culturale, civice și educative, de larg interes pentru toți membrii societății multietnice din regiune” – se precizează în Protocol.

Dintre obiectivele comune ale Protocolului, prioritare pentru actuala fază de colaborare sunt elaborarea, machetarea și editarea în parteneriat a unui Buletin periodic privind programul și conținutul activităților Centrului de informare al României de la Ismail; susținerea cu contribuții comune a unor sesiuni de instruire a editorilor/reporterilor/corespondenților teritoriali din Regiunea Odesa-Ucraina și Regiunea Sud-Est –România, privind tehnicile moderne ale comunicării prin internet, către beneficiari, a informațiilor de actualitate; să asigure consultarea și reînnoirea unor tiraje de colecție ale publicațiilor informative, literare și culturale în limba română- Bugeac, Porto Franco, Sud-Vest, Viața Liberă, Axis Libris, Antares, Boema, Dunărea de Jos și alte publicații social-culturale;

Protocolul a fost semnat din partea ucraineană de prorectorul Universității Umaniste de Stat din Ismail, prof. Natalia Koltsun, și din partea română de Silviu Vasilache, președintele Societății Jurnaliștilor din Galați.

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password